دانشگاه خودشناسی و رشد

رشته رشد همه جانبه من

ترم ۳ – زندگی خودآگاهانه

شروع از ۶۵۰،۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۱۷ ای ۲۲ جلسه / ۴۵ دقیقه

پیش نیاز: ترم دوم

در پایان این ترم از رشته “رشد همه جانبه من” نسبت به درونیات خود آگاه تر می شوید، مشاهده گری را تمرین    می کنید،  با بازدارنده ها و تعارضات درونی خود آشنا      می شوید و در جهت رفع و تعدیل آنها اقدام  می کنید.

سر فصل
 • بررسی الگوهای جاری در زندگی شما ۱
 • بررسی ترس ها، نگرانی ها و بازدارنده های شما ۱
 • اجرای راهکارها و پایش هفتگی در جهت رشد و بهبود ۵ الی ۱۵

ترم ۲ – هدف گذاری بر مبنای خودشناسی

شروع از ۹۵۰،۰۰۰ تومان

 

مدت دوره: ۱۰ الی ۲۰ جلسه /۴۵ دقیقه

پیش نیاز : ترم اول

در این ترم از دانشگاه خودشناسی و رشد بر مبنای شناخت از خود، مسیر زندگی همه جانبه خود را طراحی  می کنید و شروع به اقدام در جهت برنامه ریزیهای خود می کنید

سر فصل
 • توصیف آینده مطلوب ۱
 • ترسیم خط زندگی ۲
 • اهداف کوتاه مدت ۲
 • برنامه ریزی و شروع ۱
 • بررسی انگیزش و رفع موانع رسیدن به اهداف ۱
 • تجزیه و تحلیل اهداف ۱
 • پایش هفتگی و ریشه یابی عوامل بازدارنده یا عوامل شتابدهنده ۲ الی ۱۰

ترم ۱ – خودشناسی در جهت هدف گذاری

۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۱۵ جلسه / ۴۵ دقیقه

پیش نیاز : بدون پیش نیاز

در این ترم از رشته “رشد همه جانبه من” ویژگی‌های منحصر به فرد شخصیت خود را می شناسید.

  سر فصل
  • علایق ۱
  • منابع انگیزش ۱
   آرزوها ۱
  • نیازها ۱
  • ارزش ها ۱
  • استعدادها ۱
  • توانایی ها ۱
  • نقاط قوت ۱
  • نقاط ضعف و قابل بررسی ۱
  • ترس ها، نگرانی ها و بازدارنده ها ۱
  • محدودیت ها ۱
  • ویژگی های شخصیتی ۱
  • امکانات ۱
  • معنای زندگی ۱
  • بازبینی ۱

  ترم ۵  – مربی گری دانشگاه خودشناسی و رشد

  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

  مدت دوره:۴  جلسه بعلاوه تعداد جلسات مورد نیاز

  پیش نیاز: بدون پیش نیاز

  هر جلسه اضافه: ۱۰۰،۰۰۰ تومان

  در این دوره شما مربی دوره رشته رشد همه جانبه من خواهید شد

  سر فصل
  • مربی گری خودشناسی در جهت هدفگذاری ۱
  • مربی گری هدفگذاری بر مبنای خودشناسی ۱
  • مربی گری زندگی خودآگاهانه ۱
  • مربی گری نیروی عشق و یگانگی ۱
  • بررسی و تحلیل روند کار شما با مراجعین

   ترم ۴ – نیروی عشق و یگانگی (زندگی معنوی)

  ۰ تومان

  مدت دوره:  بزودی

  پیش نیاز :  بزودی

  در این ترم با نیروی عشق درون خود ارتباط می گیرید و یگانگی با هستی را از درون تجربه می کنید. و این آغاز زندگی معنوی شماست.

  بزودی…

  سر فصل
  • علایق ۱
  • منابع انگیزش ۱
   آرزوها ۱
  • نیازها ۱
  • ارزش ها ۱
  • استعدادها ۱
  • توانایی ها ۱
  • نقاط قوت ۱
  • نقاط ضعف و قابل بررسی ۱
  • ترس ها، نگرانی ها و بازدارنده ها ۱
  • محدودیت ها ۱
  • ویژگی های شخصیتی ۱
  • امکانات ۱
  • معنای زندگی ۱
  • بازبینی ۱

  پیش ثبت نام

  ترم مورد نظر

  3 + 15 =

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره

  ۰۹۳۷۹-۵۵۵-۸۱۹

  تماس حاصل فرمایید

  9 صبح – ۲ بعد ازظهر